1 Yorum

Prof. Dr. EYYÜP RENCÜZOĞULLARI

Adı Soyadı: Prof. Dr. EYYÜP RENCÜZOĞULLARI

Doğum Yeri ve Tarihi: Samandağ, 06.09.1966

GSM: 0535 8886276

Öğrenim durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1987

Y. Lisans BİYOLOJİ/GENETİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1992

Doktora BİYOLOJİ/GENETİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1997

Yüksek Lisans Tez başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Karbamatlı Bir İnsektisid Olan Marshal ve Etkin Maddesi Carbosulfan’ın İnsan Lenfositleri Üzerindeki Sitogenetik Etkileri, Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ

Doktora Tezi başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Karbamatlı Bir İnsektisid/Nematosid Olan Carbosulfan, Ethyl Carbamate ve Ethyl Methanesulfonat’ın Tek Başlarına Veya Birlikte Kullanıldıkları Zaman İnsan Periferal Lenfositlerinde Sitogenetik Etkileri, Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ

Görevler:

Görev ünvanı

Görev yeri

Yıl

Ar.Gör.  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989-1997
Ar.Gör.Dr.  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997-1997
Yar.Doç. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997-2003
Doçent FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003-2009
Profesör FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Profesör FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2010-

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

Arslan, M.,       “Borik Asit’in İnsan Periferal Lenfositlerinde in Vitro Kromozomal Aberasyonlar ve Kardeş Kromatid Değişimi Üzerindeki Etkileri” Çukurova Üniversitesi, (İkinci Danışman) tamamlandı,

Canımoğlu,S.,   “Gıda tatlandırıcısı olarak kullanılan maltitol’un insan lenfositlerinde sitogenetik etkileri”, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Parlak, Ş.,       “Gıda koruyucu maddesi olan bifenil’in insan lenfositlerinde kromozom anormalliği, kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus oluşumu üzerine etkileri”, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Büyükleyla,M.,  “Thymol’ün insan lenfositlerinde kromozom anormalliği, kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus oluşumu üzerine etkileri”, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Yıldız, A.M.,     “Endemik bir tür olan Stachys petrokosmos bitki ekstraktının metabolik aktivatör varlığında ve yokluğunda insan lenfositlerinde mutajenik ve anti-mutajenik etkileri, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Kopar, N.,        “Salvia fruticosa bitki ekstraktının metabolik aktivatör varlığında ve yokluğunda insan lenfositlerinde mutajenik ve anti-mutajenik etkileri, Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Akgöl, M.,        “Sabinene’in RAPD/PCR ile genotoksisitesinin araştırılması” Çukurova Üniversitesi, tamamlandı.

Koçak, B.,       “Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen Laurus nobilis L. (Defne, Lauraceae) yaprak ekstraktlarının insan lenfositlerinde genotoksik etkisi ve toprakta organik madde mineralizasyon” Çukurova Üniversitesi, (İkinci Danışman) tamamlandı.

Çelik, Ç.,         “Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü bulunan evli çiftlerin yapısal ve sayısal kromozom anomalileri ile mikronükleus açısından değerlendirilmesi” Adıyaman Üniversitesi, devam ediyor.

Almas, A.M.,    “Aflatoksin B1 ile İndüklenmiş Mikronükleus Oluşumuna p53 Arg72Pro Polimorfizminin Etkileri” Adıyaman Üniversitesi, devam ediyor.

Yönettiği Doktora Tezleri:

Azırak, S.,       “Thymol ve Carvacrol’ün in vivo genotoksik etkilerinin araştırılması”, tamamlandı.

Canımoğlu, S.,  “Maltitol’un sıçanlarda mutajenik ve teratojenik etkileri”, tamamlandı.

Yılmaz, M.,      “Bazı pestisitlerin sıçan dokularındaki asetilkolinesteraz ve antioksidan enzim aktiviteleri ile malondialdehit düzeyine etkileri” (İkinci Danışman), tamamlandı.

Büyükleyla,M.,  “Gıda katkı maddesi sodyum metabisülfit’in genotoksik etkisinin RAPD-PCR ile araştırılması”, devam ediyor.

Projelerde yaptığı görevler :

A.BAP projeleri

A1.    Marshal insektisidinin sıçan kemik iliğinde sitogenetik etkileri, Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.94.E.6, araştırmacı, 1994, tamamlandı.

A2.    Sodyum metabisülfit’in insan periferal lenfositlerinde sitogenetik etkileri, Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.99.19, Proje Yöneticisi,.1999, tamamlandı.

A3.    Antakya yöresinde serum protein polimorfizminin saptanması, Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.99.27, araştırmacı, 1999, tamamlandı.

A4.    Gıdalarda antimikrobiyal madde olarak kullanılan kimyasalların mutajenik etkilerinin Salmonella/mikrozom test sistemiyle araştırılması. Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.2000.24, Proje Yöneticisi, 2000, tamamlandı.

A5.    Spiramycin’in insan periferal lenfositlerinde kromozom anormalliği ve kardeş kromatid değişimi üzerine etkileri. Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.2001.02, Proje Yöneticisi, 2001, tamamlandı.

A6.    Eqballium elaterium (eşek hıyarı) meyve suyunun kültüre edilmiş insan periferal lenfositlerinde sitogenetik etkileri. Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.2001.12, Proje Yöneticisi, 2001, tamamlandı.

A7.    Etoxazole (Zoom SC10)’ün insan periferal lenfositlerinde in vitro genotoksik etkileri. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, FEF2002BAP24, Proje Yöneticisi, 2002, tamamlandı..

A8.    Yapay tatlandırıcı aspartam’ın insan periferal lenfositlerinde in vitro genotoksik etkileri. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, FEF2002BAP21, araştırmacı, 2002, tamamlandı.

A9.    Gıda katkı maddelerinin mutajenik etkilerinin Ames/ Salmonella/ Mikrozom test sistemiyle araştırılması. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, FEF2003YL30, Proje Yöneticisi, 2003, tamamlandı.

A10. Serthroid pestisidinin genotoksik etkileri, Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, FEF2004BAP12, araştırmacı, 2004, tamamlandı.

A11. Aloe vera ekstraktının genotoksik ve antigenotoksik etkilerinin araştırılması, Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, FEF2004BAP18, araştırmacı, 2004, tamamlandı.

A12. Gıda katkı maddesi potasyum metabisulfit’in genotoksik etkilerinin araştırılması, Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, FEF2005BAP3, Proje Yöneticisi, 2005, tamamlandı.

A13. Çukurova bölgesinde organofosfat insektisidi ile intihar eden hastalarda genotoksik ve sitotoksik etkiler ile acetylcholine esterase enzyme seviyesi,  Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, TF2006BAP6, araştırmacı, 2006, tamamlandı.

A14. Pinus yaprak eksraktından elde edilen tanninlerin  insan periferal lenfositlerinde mutajenik ve anti-mutajenik etkileri, Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, FEF2007BAP4, Proje Yöneticisi, 2007, tamamlandı.

A15. Neonikotinoid insektisid imidaklopridin PBO ve menadion etkisinde sıçan karaciğerinde oksidatif stres potansiyeli ile nörotoksik ve genotoksik etkileri, ADYÜ, FEFBAP 2011/0007, araştırmacı, 2011, devam ediyor

B.TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler

B1. Antrakinon grubu içeren bileşiklerin ve geçiş metal komplekslerinin sentezleri, tekstilde kullanımları, anti-bakteriyel mutajenik ve teratojenik özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 107T409, araştırmacı, 2007, tamamlandı.

B2. Sabinene (4-Thujanol)’nin insan periferal kan lenfositlerindeki in vitro genotoksik ve antigenotoksik etkileri, TÜBİTAK, Proje No: 109T546, araştırmacı, 2009, tamamlandı.

B3. Adıyaman ilinde talasemi sıklığının belirlenmesi ve eğitimi, T.C.Başbakanlık, Güneydoğu Anadolu Projesi, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Proje No: 1638, eğitici ve araştırmacı, 2010, tamamlandı.

B4. Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Araştırma Laboratuarlarının Alt Yapısının İyileştirilmesi, T.C.Başbakanlık İpekyolu Kalkınma Ajansı, Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programı, Proje No: TRC1-11-USTP-1126, Proje Koordinatörü, 2011, devam ediyor.

İdari görevler:

1-Bölüm Başkan Yardımcısı, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2003-2010.

2-ÇÜ Gen ve Embriyo Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇÜ-GEM) Merkez Kurulu Üyesi, 2005-2010.

3- Bölüm Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2010-

4-Anabilim Dalı Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik AD, 2010-

5-Müdür, Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 2010-2011.

6-Fakülte Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 2010-

7-Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Adıyaman üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 2010-

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011-

8-Merkez Danışma Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-

9-Dekan Yardımcısı, Adıyaman üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 2011-2012.

Ödüller:

Başarı Belgesi, 1986-1987 Eğitim Öğretim Yılında Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İkinciliği ve Biyolji Bölümü Birinciliği.

Katıldığı yaz kursları:

Tanıda Moleküler DNA Teknikleri, VI. Yaz Okulu, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Adana.

Bilimsel kongrelerde aldığı görevler:

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Sekreterliği ve Düzenleme Kurulu Üyesi, Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 21-25 Haziran 2004, Adana.

Bildirili olarak katıldığı kongreler:

1. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne

2. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul

3. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-9 Eylül, 2000, Ankara

4. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana

5. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon

Dinleyici olarak katıldığı kongre ve çalıştaylar:

1. Dünya Talasemi Günü, Hemoglobinopatilerde Yeni Gelişmeler, Hiltonsa, 08.05.2005, Adana

2. Gastroloji Haftası

3-Safety of Food and feed, requirements of an analytical laboratory, By JRC, UME, TAEK and IRMM, 4-6 April 2011, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey

Sahip olduğu sertifikalar:

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Verdiği seminerler:

1-Biyoloji öğretim metodları ve laboratuar araçlarını kullanım kursu, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 21 Haziran-02 Temmuz 1999, Mersin.

2-Gıda katkı maddelerinin mutasyon ve kanserle ilişkisi, ÇEAŞ Anadolu Lisesi, 14.12.2007, Adana.

3-Adıyaman ilinde talasemi sıklığının belirlenmesi ve eğitimi, Adıyaman ili ve ilçelerindeki tüm liseler, toplam 36.000 lise öğrencisi bilgilendirildi, 2010-2011, Adıyaman.

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

-Lisans dersleri

1-Genetik I ve Genetik II

2-İnsan Genetiği

3-Sitoloji

4-Gelişim ve Davranış Genetiği

5-Genetikte Preparasyon Teknikleri

6-Evrim

7-Genel Biyoloji

-Lisansüstü dersler

1-Moleküler Genetik I ve II

2-Hücre Moleküler Biyolojisi I ve II

3-Gıda katkı maddelerinin genotoksik etkileri

4-Salmonella/Mikrozom Test Sistemi

5-Farmakogenetik ve Gen Tedavisi

6-Populasyon Genetiği

7-Genetik Kopyalama

ESERLER

A.SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler :

A1.    Topaktas, M., Rencuzogullari, E. Chromosomal aberrations in cultured human lymphocytes treated with marshal and its effective ingredient carbosulfan, Mutation Res., 319, 103-111 (1993).

A2.    Topaktas, M., Rencuzogullari, E., Ila, H.B. In vivo chromosomal aberrations in bone marrow cells of rats treated with marshal, Mutation Res., 371, 259-264 (1996).

A3.   Rencuzogullari, E., Ila, H. B., Kayraldiz, A., Topaktas, M. Chromosome aberrations and sister chromatid exchanges in cultured human lymphocytes treted with sodium metabisulfite, a food preservative, Mutation Res.,490, 107-112 (2001).

A4.    Rencuzogullari, E., Ila, H. B., Topaktas, M., Kayraldiz, A., Budak, S., Arslan M., No significant increase in chromosome aberrations and sister chromatid exchanges in cultured human lymphocytes treated with spiramycin, Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis, 22, 51-58 (2002).

A5.    Topaktas, M., Rencuzogullari, E., Ila, H.B.; Kayraldiz, M. Chromosome aberration and sister chromatid exchange in workers of the iron and steel factory of İskenderun, Turkey, Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis, 22, 411-423 (2002).

A6.    Rencuzogullari, E., Tüylü, B.A., Topaktaş, M., İla, H.B., Kayraldız, A., Arslan, M., Diler, S.B., Genotoxicity of aspartame, Drug and Chemical Toxicology , 27, 257-268 (2004).

A7.    Rencuzogullari, E., Ila, H.B., Kayraldiz, A., Arslan, M., Diler, S.B., Topaktas, M. The genotoxic effect of the new acaricide etoxazole, Russian Journal of Genetics, 40, 1300-1304 (2004).

A8.    Donbak, L., Rencuzogullari, E., Yavuz, A., Topaktas, M., The Genotoxic risk of underground coal miners from Turkey, Mutation Research Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 588, 82-87 (2005).

A9.    Rencuzogullari, E., Ila, H.B., Kayraldiz, A., Diler, S.B., Yavuz, A., Arslan, M., Kaya, F.F., Topaktas, M., The mutagenic and anti-mutagenic effects of Ecballium elaterium fruit juice in human peripheral lymphocytes, Russian Journal of Genetics, 42, 623-627 (2006).

A10. Kayraldiz, A., Kaya, F.F., Canimoglu, S., Rencuzogullari, E., Mutagenicity of five food additives in Ames/Salmonella/microsome test, Annals of Microbiology, 56, 129-133, (2006).

A11. Canimoglu, S., Rencuzogullari, E., The cytogenetic effects of food sweetener maltitol in human peripheral lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 29, 269-278 (2006).

A12. Donbak, L., Rencuzogullari, E., Topaktas, M., Sahin, G., A biomonitoring study on the workers from textile dyeing plants, Russian Journal of Genetics, 42, 613-618 (2006).

A13. Arslan, M., Topaktas, M., Rencuzogullari, E., The effects of boric acid on sister chromatid exchanges and chromosome aberrations in cultured human lymphocytes, Cytotechnology, 56, 91-96 (2008).

A14. Rencuzogullari, E., Parlak, S., Ila, H.B.,The effects of food protector biphenyl on sister chromatid exchange, chromosome aberrations, and micronucleus in human lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 31, 263-274 (2008).

A15. Yavuz-Kocaman, A., Rencuzogullari, E., Ila, H.B. Topaktas, M., The genotoxic effect of potassium metabisulfite using chromosome aberration, sister chromatid exchange, micronucleus tests in human lymphocytes and chromosome aberration test in bone marrow cells of rats, Environmental and Molecular Mutagenesis 49, 276-282 (2008).

A16. Ila, H.B., Topaktas, M., Rencuzogullari, E., Kayraldiz, A., Donbak, L., Daglioglu, Y.K., Genotoxic potential of cyfluthrin, Mutation Research Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 656: 49-54 (2008).

A17. Azırak, S., Rencuzogullari, E., The in vivo genotoxic effects of carvacrol and thymol in rats bone marrow cells, Environmental Toxicology, 23: 728-735 (2008).

A18. Buyukleyla, M., Rencuzogullari, E., The effects of thymol on sister chromatid exchange, chromosome aberration and micronucleus in human lymphocytes, Ecotoxicology and Environmental Safety, 72: 943-947 (2009).

A19. Rencuzogullari, E., Azirak, S., Canimoglu, S., Parlak, S., Buyukleyla, M., Effects of natamycin on sister chromatid exchanges, chromosome aberrations and micronucleus in human lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 32: 47-52 (2009).

A20. Satar, S., Kayraldiz, A., Rencuzogullari, E., Karakoc, E., Sebe, A., Avci, A., Yesilagac, H., Topktas, M., The genotoxicity, cytotoxicity among patients diagnosed organophosphate poisoning, Bratislava Medical Journal 110: 476-479 (2009).

A21. Kayraldİz, A., Yavuz Kocaman, A., Rencuzogullari, E., Istifli, E.S., Ila, H.B., TopaktaS, M., Daglioglu, K.Y.,The genotoxic and anti-genotoxic effects of Aloe vera leaf extract in vivo and in vitro, Turkish Journal of Biology, 34: 235-246 (2010).

A22. Kocaman, A.Y., Rencuzogullari, E., Topaktas, M., Istifli, E.S., Buyukleyla, M., The effects of 4-thujanol on chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and micronucleus in human peripheral blood lymphocytes, Cytotechnology, 63: 493-502 (2011).

A23. Buyukleyla, M., Azirak, S., Rencuzogullari, E., Kocaman, A.Y., Ila, H.B., Topaktas, M., Darici, C., The genotoxic and anti-genotoxic effects of tannic acid in human lymphocytes, Drug and Chemical Toxicology, 35: 11-19 (2012).

A24. Rencuzogullari, E., Yildiz, A.M., Buyukleyla, M., The genotoxic and anti-genotoxic effects of Stachys petrokosmos leaf extract in human lymphocytes using microsomal fractions, Cytotechnology, 64: 83–94 (2012).

A25. Kocaman, A.Y., Istifli, E.S., Buyukleyla, M., Rencuzogullari, E., Topaktas, M., In vitro evaluation of the protective effects of 4-thujanol against mitomycin-C and cyclophosphamide induced genotoxic damage in human peripheral lymphocytes, Toxicology and Industrial Health, In pres (2012).

B.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. Topaktas, M., Rencuzogullari, E. Cytogenetic effects of herbicides gesegard and igran in barley, Cytologia, 56, 419-424 (1991).

B2. Rencuzogullari, E., Topaktas, M. Chromosomal aberrations in cultured human lymphocytes treated with the mixtures of carbosulfan, ethyl carbamate and ethyl methanesulfonate, Cytologia, 65, 83-92 (2000).

B3. Donbak, L., Rencuzogullari, E., Topaktas, M. The cytogenetic effects of the food additive boric acid in Allium cepa L., Cytologia, 67, 153-157 (2002).

B4. Donbak, L., Rencuzogullari, E., Frequency  of  blood group antigen and corresponding alleles in mediterranien region of Turkey, HAEMA, 5, 326-329 (2002).

C.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Topaktas, M., Rencuzogullari, E., Logoglu, G. Mutagenic, carcinogenic and cytogenetic effects of carbamate, thiocarbamate and dithiocarbamate chemicals. Trends in Environmental Mutagenesis, ed. R. C. Sobti, G. Obe and P. Quillardet, 14th. Unit, pp.131-155, Tausco Book Distributors, India, 1999.

D.Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D1.Topaktaş, M., Rencüzoğulları, E. Sitogenetik, 2.baskı, Nobel Yayınları (2010).

D2.Rencüzoğulları, E., Sitoloji, Nobel Yayınları (2010)

E.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E1. Rencüzoğulları, E., Topaktaş, M. The relationships between quantities of bromodeoxyuridine and human peripheral blood with determination of the best differential staining of sister chromatids using Chromosome Medium B, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5, 19-24 (1991).

E2. Rencüzoğulları, E., Topaktaş, M. Kültürü yapılmış insan lenfositlerinde marshal ve etkin maddesi carbosulfan’ın SCE, MI ve RI üzerine etkileri, Tr. J. of Biology, 20, 1-12 (1996).

E3. Topaktaş, M., Rencüzoğulları, E. Genotoxic effect of marshal in Allium cepa L. Tr. J. of Botany, 20, 481-487 (1996).

E4. Rencüzoğulları, E., Topaktaş, M. Sister chromatid exchanges in cultured human lymphocytes treated with carbosulfan, ethyl carbamate and ethyl methanesulfonat separately and in mixtures. Tr. J. of Biology, 22, 369-387 (1998).

E5. Rencüzoğulları, E., Kayraldız, A., İla, H. B., Çakmak, T., Topaktaş, M. The cytogenetic effects of sodium metabisulfite, a food preservative in root tip cells of Allium cepa L. Tr. J. of Biology, 25, 361-370 (2001).

E6. Dönbak, L., Rencüzoğulları, E., Topaktaş, M., Kayrın L. Detection of some blood group (ABO, RH-D) and serum protein (HP, Alfa-1-AT, TF) polymorphisims in Antakya province, Turkey Klin. J. Med. Res., 20, 109-113 (2002).

F.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. Çetinkol, T., Karadeniz, B., Yıldız, E., Yıldız, A.M., Rencüzoğulları, E. Synthesis of azo dyes and their metal complexes, investigation of mutagenic and teratogenic properties, XX Italian Spanish Congress on Thermodynamics of Metal Complexes, Universita di Pissa, 7-11 June 2009, Tirrenia, Italy.

G.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

G1. Topaktaş, M., Rencüzoğulları, E. Kültüre edilmiş insan periferal lenfositlerinde carbosulfan’ın c-mitotik etkisi, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Seksiyonu Cilt 5, 217-223, Edirne (1994).

H.Hakemlik yaptığı bilimsel dergiler:

H1.   Archives of Medical Research, Editor: Dr. Maria G. Campos, ibellon@cis.gob.mx

H2.   Ecotoxicology and Environmental Safety, Editor in Chief: Dr. Irena Twardowska

H3.   KSÜ, Fen Ve Mühendislik Dergisi,

H4.   Environmental Toxicology, Editor:Dr.Paul Tchounwou,

paul.b.tchounwou@jsums.edu

H5.   Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Editor: Dr. Raphaela Haas,

parlar@psp-parlar.de

H6.   Toxicology in Vitro, Editor: Dr. Daniel Acosta, daniel.acosta@uc.edu

H7.   Journal of Cell and Molecular Biology, Editor: Dr. Nagehan Ersoy,

H8.   Jordan Journal of Biological Sciences, Editor-in-Chief: Prof. Naim S. Ismai, hashemite.hashemite.hashemiteu@gmail.com

H9.   Turkish Journal of Biology, Editör: Leyla Açık, biol@tubitak.gov.tr

H10. Turkish Journal of Science and Technology (TJST), Editor: Yrd.Doç.Dr.C.Emin Ekinci fenbilim@firat.edu.tr

H11. Toxicology and Industrial Healt, Editor: Dr. Alan Hoberman, alan.hoberman@crl.com

 

I.Atıflar:

25.07.2011 tarihi itibariyle 147 atıf, H indeksi=7.

Reklamlar

One comment on “Prof. Dr. EYYÜP RENCÜZOĞULLARI

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: